» BIO

BIO

BIO

Zuzana Grejtáková DiS.art (34) sa po úspešnom absolvovaní štúdia hry na zobcovej flaute na ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach rozhodla pokračovať v štúdiu hudby v odbore hry na hoboji na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré ukončila absolutóriom v roku 2010. Štúdium absolvovala v triede profesora Mgr. Štefana Sklenku, ktorý patrí medzi významných pedagógov výučby hoboja na Slovensku.

Zuzana Grejtáková pochádza z hudobníckej rodiny, je vnučkou dlhoročného koncertného majstra Štátnej filharmónie Košice, významného slovenského huslistu Karola Petrócziho. Po ukončení štúdia na konzervatóriu koncertovala predovšetkým na východnom Slovensku. Na koncertoch „Zimná harmónia“, „Vianočný koncert v Letohrádku Dardanely“ a v rámci projektu „Arie Antiche“, kde korepetítorkou bola Júlia Grejtáková, vystupovala ako sólistka a rovnako ako sprievodný nástroj vokalistov (Igor Kucer, Lucia Knoteková,  Katarina Kovanzi, Marián Lukáč, či Jaroslav Dvorský). Z. Grejtáková bola do júna 2011 pedagogičkou na Cirkevnej základnej umeleckej škole sv. Mikuláša v Prešove.

Od júla 2011 žije v Trnave. V lete a na jeseň 2011 krátkodobo spolupracovala so slovenským hudobníkom Lacom Lučeničom. „Vianočný koncert pre Trnavu“, ktorý bol realizovaný spolu s Trnavským kvartetom bol jej prvým sólovým koncertom na Slovensku. V júni 2012 vystúpila v rámci projektu Noc kostolov, v auguste odohrala úvodný koncert XIII. ročníka medzinárodného festivalu „Organové dni v Piešťanoch“, na ktorom spolupracovala s renomovaným slovenským organistom Stanislavom Šurinom. V septembri v Zrkadlovej sieni Divadla J. Palárika v Trnave vystúpila ako sólistka Trnavského kvarteta na koncerte s názvom „POCTA HAYDNOVI“. V októbri 2012 bola hosťom fenomenálneho českého hudobníka Jířího Stivína na jeho koncerte v Trnave.

V roku 2013 realizovala viacero hudobných projektov, medzi ktoré patrili experimentálny projekt „DUETÁ“ či „Jarný komorný koncert“ v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave. V júni zrealizovala premiéru projektu „ADAGIO | Hudba v tempe 66 – 76 BPM“ v spolupráci s klaviristom Milošom Bihárym a uviedla tiež „Letný komorný koncert na hrade” (hrad Červený Kameň). V júli 2013 vystúpila v rámci komorného tria na „58. Piešťanskom festivale“, v septembri 2013 s úspechom uviedla projekt „Baroková noc na hrade“, rovnako v septembri 2013 hrala v rámci 20. ročníka Trnavských dní 2013 v Divadle Jána Palárika v Trnave a rok 2013 uzatvorila so svojim „Vianočným koncertom“, ktorý sa uskutočnil 19. decembra 2013 v Malej synagóge v Trnave.

V roku 2014 pokračovala s úspešným projektom „ADAGIO | Hudba v tempe 66 – 76 BPM“, ktorý uviedla v máji 2014 v Košiciach, hosťovala v projekte EMOZIONI IN MUSICA v Kežmarku a v Prešove a v tomto roku spolupracovala prevažne s korepetítorkou Júliou Grejtákovou a harfistom Michalom Matejčíkom. Rok 2014 uzatvorila Vianočným koncertom v Galérii Nedbalka v Bratislave.

V roku 2015 pokračovala v koncertnej činnosti a realizovala viaceré vystúpenia, okrem iného aj na 24. Dunajskostredských hudobných dňoch, na ktorom vystúpila s harfistom Michalom Matejčíkom. V tomto roku vstúpila do spolupráce s harfistom Jakubom Rizmanom, s ktorým prvýkrát hrala na komornom koncerte v Zámockom hoteli The Grand Vígľaš a rovnako s ním spolupracovala na Vianočnom koncerte Divadla Jána Palárika v Trnave, www.vkzg.sk.

V prvej polovici roka 2016 sa sústredila predovšetkým na štúdiovú prácu spojenú s jej prvým medzinárodným projektom Oboe plays Secret Garden by Rolf Løvland, ktorý bol spustený v septembri 2016.

Okrem koncertnej činnosti  pôsobí ako pedagóg a v Trnave od roku 2012 vedie projekt súkromného vyučovania hudby pod názvom STUDIO ADAGIO | Cesta k hudbe.

Viac informácií v časti KoncertySpolupracujúci umelci a Foto.

Copyright © 2019 - Zuzana Grejtáková, DiS.art Všetky práva vyhradené | Spracované v redakčnom systéme WordPress. Up